The address www.fic.uni.lodz.pl is not valid any more. Faculty of Physics and Chemistry has been split into:

Faculty of Physics and Applied Informatics
Faculty of Chemistry

You will be redirected automatically in 20 seconds to the Faculty of Physics and Applied Informatics.Strona www.fic.uni.lodz.pl nie istnieje. Wydział Fizyki i Chemii podzielił się na:

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wydział Chemii

Po 20 sekundach nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.